Witaj w Regulisie!

Jest nam niezmiernie miło gościć Cię na tej stronie. Jeżeli poszukujesz wsparcia w identyfikacji wymagań prawnych oraz ocenie zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska lub bezpieczeństwa pracy, nie zawiedziemy Twoich oczekiwań.

Regulis powstał z myślą o tych odbiorcach, którzy pragną zapewnić sobie wysoką jakość obsługi w rozsądnej cenie.

Trochę teorii (dla zainteresowanych)

Jakość narzędzi służących identyfikacji wymagań prawnych i ocenie zgodności staje się ważnym elementem wpływającym na efektywność systemów zarządzania. Skuteczna identyfikacja wymagań prawnych wymaga sporo wysiłku, czasu i wiedzy. Prawo zmienia się często, czas od ogłoszenia aktu prawnego do jego wejścia w życie bywa bardzo krótki, a konstrukcja aktów prawnych (np. wielopiętrowe odwołania) powoduje, że wyłuskanie zasadniczej treści wymagań nie jest łatwe.

Wiele organizacji powierza prowadzenie aktualizowanych rejestrów wymagań prawnych wyspecjalizowanym podmiotom. Okazuje się to często tańsze i skuteczniejsze ze względu na efekt synergii – czas niezbędny do śledzenia i analizowania zmian w prawie dzieli się na większą liczbę klientów.

Normy międzynarodowe, takie jak ISO 14001, OHSAS 18001 a także Rozporządzenie EMAS, zakładają, że organizacje starające się o stosowny certyfikat będą utrzymywały zgodność z wymaganiami prawnymi (i innymi zewnętrznymi). W związku z tym, mając na względzie zapewnienie tej zgodności, wymagają od organizacji prowadzenia identyfikacji wymagań prawnych i innych oraz okresowej oceny zgodności.

Znaczenie kwestii prawnych w procesie certyfikacji stale wzrasta. W 2004 r. zdecydowano o wydzieleniu odrębnego punktu dotyczącego oceny zgodności w normach ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001. W 2008 r. European Accreditation opublikowała wytyczne „Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 (EA 7/04). Jednostki certyfikujące zostały zobowiązane do badania zgodności z prawem w trakcie audytów.

W nowej normie ISO 14001 oraz opracowywanej ISO 45001 (bezpieczeństwo pracy) zwiększono nacisk na identyfikację ryzyk związanych z aspektami środowiskowymi i zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ na realizację zasadniczego celu działania organizacji (np. generowanie zysku lub utrzymanie pozycji rynkowej). Trudno polemizować z poglądem, że w obszarach zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy istotnym źródłem tych ryzyk są zmieniające się wymagania prawne.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wspomniane ryzyka dotyczą nie tylko posiadaczy certyfikatów ISO 14001, OHSAS 18001, czy organizacji zarejestrowanych w EMAS. Wymagania prawne dotyczą wszystkich!