O nas

REGULIS jest najnowszym produktem grupy osób związanych z internetowym serwisem dla specjalistów ochrony środowiska eko-net.pl.

Serwis eko-net.pl powstał w 2000 r. jako jeden z pierwszych tego typu portali tematycznych we współpracy z partnerami z Irlandii i Finlandii. W obecnym kształcie eko-net.pl funkcjonuje od października 2004 r. Zatem już ponad 10 lat świadczymy usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju.

Nasza działalność obejmuje:

  • prowadzenie ocen zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przygotowanie dedykowanych rejestrów wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/EMAS oraz systemu bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN 18001/OHSAS,
  • przygotowanie wniosków o decyzje środowiskowe (pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia i zezwolenia związane z gospodarką odpadami, pozwolenia zintegrowane),
  • kompleksową obsługę przedsiębiorstw polegająca na przejęciu zadań i obowiązków związanych z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa ochrony środowiska,
  • szkolenia (otwarte i zamknięte dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów).


Staramy się łączyć tradycyjną rzetelność w obsłudze Klientów z nowoczesnością formy świadczenia usług. Nasz zespół składa się z osób o bardzo dużym doświadczeniu praktycznym – zarówno w doradztwie w obszarze zgodności z prawem, jak i we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania.

W ostatnich kilku latach najdynamiczniej rozwijającą się usługą okazały się oceny zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz bhp a także przygotowywanie zindywidualizowanych rejestrów wymagań prawnych w tym samym zakresie tematycznym. Nasze doświadczenia w tym zakresie zaowocowały przygotowaniem produktu w wersji on-line. W naszej ocenie produkt ten, zachowując wszystkie zalety rejestrów, które dotychczas oferowaliśmy swoim Klientom, zyskuje nową jakość – łatwość dostępu, szybkość aktualizacji i przyjaźniejszą formę.

Poza bezpośrednią pracą dla naszych Klientów angażujemy się w rozwój koncepcji skutecznego zarządzania – w obszarach ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Będąc właścicielem eko-net.pl jednocześnie kieruję pracami Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000, udzielam się w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT270) oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Przez ostatnie 3 lata brałem bezpośredni udział w tworzeniu nowej normy ISO 14001 jako delegat PKN do Komitetu Technicznego 207 ISO. Tworząc REGULISa brałem zatem pod uwagę nie tylko tekst nowych norm, ale także dziesiątki dyskusji z ekspertami z całego świata na temat tego, czemu służyć mają skuteczne systemy zarządzania środowiskowego i bhp.

Zapraszam do współpracy.

Robert Pochyluk