O projekcie

Regulis.pl powstał w ramach realizacji projektu "Regularis – wdrożenie internetowego systemu klasy B2B służącego do automatyzacji doradztwa w zakresie wymagań prawnych". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.  

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania elektronicznego systemu B2B służącego do kompleksowej obsługi działalności związanej ze świadczeniem usług doradczych w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi w obszarze ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. System będzie zapewniał również usprawnienie zarządzania relacjami z klientami.

System obejmuje moduł do świadczenia elektronicznej usługi – Regulis.pl oraz moduł do zarządzania relacjami z klientami.  

Usługa Regulis.pl świadczona jest w formule Software-as-a–Service umożliwiającej automatyczną identyfikację wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, generowanie rejestrów tych wymagań oraz dokonywanie samooceny zgodności z tymi wymaganiami.  

Kontakt w sprawie projektu:

Małgorzata Macniak
tel. 58 710 45 20  

Przydatne linki: