Oferta

Prosimy o zapoznanie się z ofertą tworzenia indywidualnych rejestrów wymagań prawnych.

Usługa umożliwia stworzenie wykazu wymagań prawnych w oparciu kwestionariusz, w którym zaznacza się aspekty/zagrożenia właściwe dla danej organizacji. Kwestionariusz został przygotowany w taki sposób, by umożliwić stworzenie w pełni zindywidualizowanego produktu uwzględniającego specyfikę każdego z Klientów.

Usługa dostępna jest w trzech wariantach: 

   

Dodatkowe moduły:

Zobacz wersję demonstracyjną platformy REGULIS 

Wybierz interesujący cię rejestr: