Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. 2018 poz. 184)

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 57 ust.8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 oraz z 2017 r. poz. 2422). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.

Widzisz tylko część artykułu.
Aby przeczytać artykuł musisz się zalogować

Zaloguj się