Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2018 poz. 1022)

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.

Widzisz tylko część artykułu.
Aby przeczytać artykuł musisz się zalogować

Zaloguj się