Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1039)

Ustawa zmienia ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138 i 1000) oraz

• ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

• ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

• ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

• ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

• ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,

• ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,

• ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

• ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz

• ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2018 r.

Widzisz tylko część artykułu.
Aby przeczytać artykuł musisz się zalogować

Zaloguj się