Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1039)

Ustawa zmienia ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 z późn. zm.) oraz m.in. ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2018 r.

Widzisz tylko część artykułu.
Aby przeczytać artykuł musisz się zalogować

Zaloguj się