Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 poz. 1099)

Ustawa zmienia ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.). Ustawa wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 r.

Widzisz tylko część artykułu.
Aby przeczytać artykuł musisz się zalogować

Zaloguj się